ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยง V.1.0.2 คู่มือใช้งาน


 

** แต่ละแผนกกรุณาเข้าไปดูในหัวข้อ "ข้อมูลที่เกี่บยวข้อง"ด้วยเพื่อเขียนวิธีการแก้ไขปัญหาในแผนกที่ตนรับผิดชอบ**

**สำหรับหัวหน้างาน กรุณาเข้าไปอนุมัติความเสี่ยงด้วยเพื่อส่งข้อมูลไปยังขั้นตอนต่อไป**